Szabályzat és kötelező felszerelések vízitúrához

Felhasználás előtt mindig ellenőrizzétek, hogy a kapcsolódó törvénynek és rendeleteknek hatályos-e még a verziója, illetve azt is érdemes ellenőrizni, hogy az adott vízterületnek (ahol túráztok) vannak-e külön saját szabályzásai (Balaton, Tisza-tó, stb). Ha hajózó úton eveztek (Duna, Tisza egyes szakaszai), olvassátok végig a hajózási szabályzatot kicsit részletesebben…

KÖTELEZŐ FELSZERELÉSEK A VÍZITÚRÁHOZ 

VIDD MAGADDAL | ELLENŐRIZD | KÉRD EL!

2. A kajak, a kenu, a kielboat, az evezős sport- és versenyhajók, továbbá a 2,5 m-nél kisebb testhosszúságú csónak esetében az 1. pont a), b) és f) alpontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. A zárt testű, ráülős, körben kapaszkodó kötéllel ellátott csónakok felszerelése az 1. pont a) alpontjában előírtak helyett legalább úszást segítő mellény vagy biztonsági bokapánt (leash), amennyiben a használó 14. életévét betöltött, úszni tudó személy.

1. * Csónak az alábbi alapfelszereléssel közlekedhet:

a) MENTŐMELLÉNY, a csónakban tartózkodó 14. életévüket be nem töltött személyek és úszni nem tudó felnőttek együttes számának megfelelően, de legalább 1 db,

b) EVEZŐ – a csónakban tartózkodó személyek számának és a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db,

c) horgony – 1 db, a csónak horgony nélküli tömegének legalább 5%-ával egyenlő tömegű horgony (a horgony a mederhez történő ideiglenes rögzítésre alkalmas, más számára veszélytelen kialakítású eszközzel, tárggyal helyettesíthető),

d) kikötésre és horgonyzásra alkalmas és megfelelő állapotú kötél vagy lánc – legalább 10 fm,

e) legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz – 1 db,

f) ELEMLÁMPA – a napnyugtától napkeltéig terjedő időszakban egy elektromos üzemű, szokásos erősségű, fehér fényű, szükség szerinti irányba fordítható fényforrás, amivel a csónakos a közeledő vízijárműnek jelezni tud,

g) a csónak üzembentartójának nevét és elérhetőségét tartalmazó – a csónaktesten tartósan rögzített – tábla,

h) ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállítanak, akkor megfelelő 8A vagy 34B oltásteljesítményű tűzoltó készülék – 1 db.

EZEK IS FONTOSAK

Itt lesznek méterben meghatározott távolságok. Tudd a hajód hosszát, az majd segít megsaccolni, hogy mennyi a 10, 30, 60 méter. A 200, 1000, 1500 méter megsaccolásához szerezz kapaszkodókat magadnak az adott vízterület adottságainak, jellemzőinek megismerésével (pl.: kanyarok közi jellemző távolság, vízterület jellemző szélessége, stb.)

 • Csónakot, kajakot, kenut, nyilvántartásba nem vett eszközt az vezetheti, aki 14, gépi hajtás esetén 17 éves elmúlt, úszni tud, ismeri a hajó irányítását és a vízfelület sajátosságait.
 • Ha több személy tartózkodik a csónakban vagy nyilvántartásba vételre nem kötelezett vízi sporteszközön, indulás előtt 16. életévét – gépi hajtású vízi jármű esetében 17. életévét betöltött, az előző pontnak megfelelő személyt kell kijelölni
 • A menetben lévő csónakban tartózkodóknak – a csóváló evezést (védlizés), sporthorgászatot, csáklyázást vagy más munkát, egyéb, a sportág sajátosságainak megfelelő tevékenységet végző személy kivételével – tilos állni.
 • Alkoholos befolyásoltság alatt tilos csónakot (kenut, kajakot, túraeszközt )vezetni!
 • Hajózó (Duna és Tisza egyes szakaszai) úton ne haladjunk folyamatosan és a nagy hajók útját keresztezni TILOS! (bővebben a Hajózási Szabályzatban)
 • Korlátozott látási viszonyok között tilos vízitúrázni. Az éjszaka nem feltétlenül jelent korlátozott látási viszonyt!
 • Fürdőzőket 10 méternél jobban megközelíteni nem szabad.
 • Fürdőzők mellett elhaladni úgy szabad, hogy azok a hajónk és a közelebbi part között legyenek.
 • korlátozott látási viszonyok: köd, homály, hóesés, zápor vagy egyéb ok által korlátozott láthatóság;
Áthaladni tilos

Erre is figyeljetek oda! További szabályok, összefoglalva…

 • A hajózó úton haladni nem tilos. A lehető legrövidebb idő alatt el kell hagyni, amennyiben szükséges a használata. A hajózó út jobb szélét a vörös, a bal szélét zöld bóják jelzik
 • Áthaladni tilos tábla: téglalap alakú piros fehér piros sávos tábla.
 • A gépi hajtású hajókat és a hegymenetből érkező hajókat engedjük el!
 • Parttól vagy kikötőhelyről elindulni ,és menetirányt változtatni csak akkor szabad, ha az mást nem zavar.
 • Találkozás, keresztezés, előzés esetében a kishajóra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
  – Nagyhajó útvonalát 1000 méternél kisebb távolságon belül tilos keresztezni.
  – Ezen hajókat hátulról 60 méter, oldalról 30 méternél kisebb távolságra megközelíteni tilos.
 • Kötelek, támdorongok alatt közlekedni tilos.
 • Tilos a közlekedés a táblával jelzett vízterületeken (A13, A17, A20), kijelölt veszteglőhelyen, fürdésre kijelölt vízterületen, személyhajó- és kompkikötőben
 • A legrövidebb idő alatt köteles áthaladni hajóútszűkületben, hídnyílásban, kikötőkben és azok 200 méteres bejárata előtti területen, vízi utak keresztezésében vagy találkozásában.
 • A csónakot elhagyó fürdőzőt a csónakkal mindaddig követni kell, amíg az nincs teljes biztonságban
 • A csónak éjszaka köteles viselni egy minden oldalról látható fehér fényt, és más vízi jármű közeledtekor egy másik fehér fénnyel jeleznie kell annak irányába.
 • Korlátozott látási viszonyok alatt TILOS elindulni! (korlátozott látási viszonyok: köd, homály, hóesés, zápor vagy egyéb ok által korlátozott láthatóság;)
 • A 20 méter testhosszúságot elérő „nagy” hajóknak, személyhajóknak, kompnak, révhajónak, révcsónaknak, toló vagy vontató hajóknak elsőbbséget kell adni,
 • Elinduláskor nem szabad a vízi közlekedés többi résztvevőjét zavarni, vagy vízben lévő személyt veszélyeztetni,
 • Az azonos hajtású kishajók, csónakok és vízi sporteszközök (kivéve a vitorlával hajtottakat) esetében a jobbról érkezőnek van elsőbbsége,
 • A vitorlával hajtott kishajó, csónak és vízi sporteszköz minden más hajtású kishajóval, csónakkal és vízi sporteszközzel szemben, a nem gépi és nem vitorlával hajtott kishajó, csónak és vízi sporteszköz pedig, a gépi meghajtásúakkal szemben élvez elsőbbséget,
 • A nem vitorlával hajtott csónakok esetében a völgymenetben, a Duna torkolata felé haladóknál a hegymenetben, a forrás felé haladóknál pedig a partközeli elhaladást kell biztosítani,

SUP-ok, SURF-ök, vízi sporteszközök szabályai

vízi sporteszköz: vízen való közlekedésre alkalmas, rendeltetésszerű használata esetén úszóképes és kormányozható, kedvtelési rendeltetésű, hajónak, csónaknak nem minősülő vízijármű;

Nagyon jó összefoglalót olvashattok itt: https://suplife.hu/sup-szabalyok/

 • Vízi sporteszközt az vezethet, aki: 14. életévét betöltötte, úszni tud, a vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik, ismeri a 39/2003. (VI.13.) GKM rendelettel közzétett Hajózási Szabályzat rendelkezéseit és az igénybe vett vízterület sajátosságait. Vízi sporteszközzel a parttól vagy más kikötőhelyről elindulni, és menetirányt változtatni akkor szabad, ha az a vízi közlekedés más résztvevőit nem zavarja, és vízben tartózkodó személyt nem veszélyeztet.
 • A vízi sporteszközön közlekedő minden személy köteles mentőmellényt viselni.
 • Vízi sporteszközzel éjszaka, továbbá korlátozott látási viszonyok között tilos közlekedni.
 • Vízi sporteszközzel a menetben levő nagyhajó útvonalát 1000 m-en belül keresztezni, és az ilyen hajókat hátulról 60 m-nél, továbbá oldalról – feltéve, hogy a vízi út méretei ezt lehetővé teszik – 30 m-nél kisebb távolságra megközelíteni tilos.
 • Vitorlás vízi sporteszköz a Beaufort-skála szerinti 6. fokozatot (40-49 km/h) el nem érő szélnél a parttól számított legfeljebb 1500 m,a Beaufort-skála szerinti 6. fokozatot elérő, de a 8 fokozatot (62-72 km/h) el nem érő szél esetén a parttól számított legfeljebb 200 m széles vízterületen – kivéve a kijelölt fürdőhely területét – közlekedhet.
 • Fürdésre – vörös-fehér függőlegesen csíkozott, henger alakú bójákkal – kijelölt vízterületen vízi sporteszközzel közlekedni csak akkor szabad, ha annak telephelye (kikötőhelye) erre a vízterületre esik. Ilyen esetben a vízi sporteszköz legfeljebb 5 km/h sebességgel, a legrövidebb úton köteles a vízterületen áthaladni.

Fürdés szabályai

Tilos fürdeni a 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet 2.§-ban foglaltak szerint:

 • a) hajóútban;
 • b) hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében;
 • c) vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében;
 • d) * kikötők, úszóműves kikötőhelyek, úszóműállások, hajóhidak, veszteglőhelyek, vízisportpályák, vízi repülőterek és hajókiemelő berendezések területén és 100 méteres körzetében;
 • e) egészségre ártalmas vizekben;
 • f) a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabad vizekben;
 • g) vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy megyéhez tartozó területén, a parttól 1000 méternél, Veszprém és Zala megyéhez tartozó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra, valamint a Tisza-tó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra;
 • h) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve ha a vízfelület megvilágított, és legfeljebb a mély víz határáig;
 • i) ahol azt tiltó tábla jelzi.

Fogalommagyarázatok a vízi járművekkel kapcsolatban

2000 évi XLII. törvény a víziközlekedésről

víziközlekedés: vízen úszólétesítménnyel végzett helyváltoztatás. A víziközlekedési tevékenység része továbbá az úszólétesítmények kiszolgálásával kapcsolatos létesítmények (pl. kikötő) működtetése is;

úszólétesítmény: víziközlekedésre, vízen való munkavégzésre és azokkal összefüggő tevékenység folytatására alkalmas úszóképes eszköz, szerkezet, berendezés;

vízi jármű: vízen való közlekedésre, szállításra, illetve más úszólétesítmény továbbítására szolgáló – úszómunkagépnek, úszóműnek és egyéb úszólétesítménynek nem minősülő – úszólétesítmény;

hajó: építésénél, berendezésénél és felszerelésénél fogva a vízen való közlekedésre alkalmas vízi jármű;

személyhajó: a hajózási hatóság által 12 főnél több utas rendeltetésszerű szállítására alkalmasnak nyilvánított hajó;

kishajó: az a belvízi hajó, amelynek a hajótesten mért hossza a 20 métert nem éri el, valamint az a tengeri hajó, amelynek a hajótesten mért hossza a 24 métert nem éri el

nyaralóhajó: az a 12 főnél nem nagyobb befogadóképességű kedvtelési célú kisgéphajó, amelynek hajótesten mért hossza a 15 métert nem haladja meg, és legnagyobb holtvízi sebessége nem több 15 km/h-nál; és amelyre a hajózási hatóság nyaralóhajó bérbeadása hajózási tevékenységre engedélyt adott ki;

versenyhajó: versenyszerű sporttevékenység folytatására felszerelt és használt kishajó

vízi sporteszköz: vízen való közlekedésre alkalmas, rendeltetésszerű használata esetén úszóképes és kormányozható, kedvtelési rendeltetésű hajónak, csónaknak nem minősülő vízijármű

csónak: a hajónak, kompnak, vízi sporteszköznek nem minősülő

a) emberi erővel hajtott, felépítménnyel nem rendelkező vízijármű, amelynek testhossza nem haladja meg a kishajóra megállapított mértéket
b) szélerővel vagy gépi berendezéssel hajtott vízijármű, amelynek hossza a 7 métert, névleges vitorlafelülete a 10 m2-t nem éri el, vagy motorteljesítménye legfeljebb 14,7 kW, ide nem értve az építése, berendezése és felszerelése alapján vízen való közlekedésre nem szolgáló úszóeszközt;

hajózási tevékenység: a vízen történő személyszállítás és árufuvarozás, más úszólétesítmény vízen vontatással, tolással vagy mellévett alakzatban való továbbítása, továbbá úszólétesítmény vízen történő nem kedvtelési célú működtetése;